Uppdrag, föreläsningar och utbildningar

Här ser du några exempel på tillfällen jag har haft i förmånen att inspirera, kommunicera och utbilda med fokus på intern kommunikation.

Utbildningar

 • Klippet ovan (11 min) är en teaser från utbildningstillfället
  ”Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap”
  som ges i kursen Intern Kommunikation, Berghs School of Communication
 • Intern Kommunikation för HR”, på uppdrag av Sveriges HR-förening
  Uppskattad utbildning för medarbetare på HR-avdelningen som behöver kompetens och verktyg för att skapa en bra kommunikation internt.
 • Värdeskapande intern kommunikation, Sveriges Kommunikatörer:
  ”Planera ditt kommunikationssystem”
 • Strategisk internkommunikation, Sveriges Kommunikatörer:
  ”Intern kommunikation – en strategisk resultatdrivare eller bara ett intranät?”
 • ”Effektiv kommunikation internt med film”
  Egenproducerad utbildning tillsammans med Christian Bagge, rådgivare i rörlig kommunikation på Pointbreak.

Seminarier och föreläsningar

 • ”Att få chefer och ledning att prioritera intern kommunikation genom att visa på mätbara effekter” (föreläsning hos Sveriges Kommunikatörer resp i en-dagsutbildningar hos Talentum och Ability Partner)
 • ”Dra nytta av årsredovisningen för att öka medarbetarnas engagemang”  (Sthlm Kommunikation & IR)
 • ”Skapa resultat genom ledarskap och god kommunikation internt” (nätverket Kommunikativt ledarskap, Sveriges Marknadsförening)
 • ”Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt” (HR-föreningen i Norrköping, Malmö, Gävle, Göteborg och Stockholm)
 • ”Att använda rörliga budskap för att kommunicera internt” (seminarium med Dream Broker, specialist på online video)

Uppdrag

Här är några exempel på uppdrag där jag fått vara med och bidra till en mer hållbar kommunikation internt.

 • Ansvarig för intern kommunikation i stora förändringsprogram på plats hos uppdragsgivare
 • Kommunikationsträning med ledningsgrupper, medarbetare och projekt
 • Bedömning av kommunikationsflöden internt samt förslag till åtgärder (universitet)
 • Kartläggning och framtagning av interna kommunikationsstrategier och -planer
 • Kommunikationsstöd till HR- och internkommunikationsansvariga
 • Stöd vid implementering av mer effektiv intern kommunikation (nya kanaler, tydliga budskap anpassade till målgruppen)
 • Kartläggning, åtgärdsplan, framtagning av verktyg samt träning i kommunikativt ledarskap

Utnämningar

Finalist Årets Ledarskapsutvecklare 2013, Tidningen Chef:
”När andra har kroknat fortsätter hon att lägga pusslet och säkerställer att hela bolaget går i rätt riktning. Resultat uppnås genom dialog är hennes devis.”