Utbildning: Intern kommunikation (arr. Berghs School of Communication)

Kursdatum: 2 april 2020 Under ett antal år har jag fått möjlighet att vara gästlärare på utbildningen Intern Kommunikation på Berghs. Lektionerna har handlar om förändringskommunikation, kommunikativt medarbetar- och ledarskap och nu senaste året har jag och Andris insperarat på temat hjärnan, beteenden, språkmönster och vassare målgruppsanalyser. Gästföreläsare: Sofie Reutercrona och Andris Zvejnieks

Nätverk ” Intern Kommunikation” (arr. Sveriges Kommunikatörer)

Nätverk Plus STOCKHOLM, 2019-08-30 — 2020-04-24 PÅGÅR 30 augusti, 11 oktober, 22 november, 10 januari, 6 mars, 24 april Under sex tillfällen (ca en gång/månad) kommer jag att leda ett nätverk med syfte att skapa lärande kring området intern kommunikation idag och i framtiden. Största delen av tiden kommer att ägnas åt erfarenhetsutbyte och diskussioner för […]

Nätverk ”Intern kommunikation” (arr. Sveriges Kommunikatörer)

Nätverk Plus 7 GÖTEBORG, 2019-02-26 — 2020-01-21 PÅGÅR 9 april, 4 juni, 27 augusti, 22 oktober, 3 december, 21 januari 2020 PÅGÅR Under sex tillfällen (ca en gång/månad) leder jag ett nätverk med syfte att skapa lärande kring området intern kommunikation idag och i framtiden. Största delen av tiden kommer att ägnas åt erfarenhetsutbyte och […]