Utbildning

Nätverk ”Strategisk intern Kommunikation” (arr. Sveriges Kommunikatörer)

Om utbildningen:

Under sex tillfällen (ca en gång/månad) kommer jag att leda ett digitalt nätverk med syfte att skapa lärande kring området intern kommunikation idag och i framtiden. Största delen av tiden kommer att ägnas åt erfarenhetsutbyte och diskussioner för att lära av varandra; höra hur andra gör och har gjort, och få tips och idéer till sitt dagliga arbete. Vi kommer också ibland att inleda med en kortare föreläsning eller inspiration från någon exepert med anknytning till ämnet.

Detta är ett perfekt tillfälle för dig som är ansvarig för intern kommunikation att utöka hela din arena inom intern kommunikation genom tillgång till både ett nytt nätverk, nya kunskaper och möjligheter att testa dela och få feedback på det du gör eller vill göra!

Nätverksledare: Sofie Reutercrona

Skicka en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss med mer information om utbildningen.