Kommunikationstjänster

Våra tjänster

Här ser du exempel på några av de tjänster som många efterfrågar för att stärka sin kommunikation internt. Har du andra behov så tittar vi på vad det skulle kunna innebära, oftast börjar det med ett samtal över en kopp kaffe!

förändringskommunikation

1. Förändringskommunikation

I de flesta organisationer förekommer förändringar i stort sett dagligen. Vi vill eller behöver göra något på ett annat sätt av en anledning som förhoppningsvis har identifierats och kan beskrivas. För att få med sig de som är en del av lösningen är ofta kommunikation en avgörande faktor. Hur väl lyckas vi nå ut med varför en förändring behövs? Hur mottagliga är målgruppen för det? Vad är motiverande för att förändring ska ske och hur stort eget handlingsutrymme finns det för att vara med och påverka? Vad behöver sägas av vem, i vilket sammanhang och vilka slags aktiviteter behövs – det är en del av som bildar stommen för förändringskommunikation.

Så här kan en process för ett förändringskommunikationsuppdrag se ut:

2. Kartläggning

Något behöver göras för att förbättra kommunikationen internt, men vad?

Här är några exempel på vad som brukar vara en bra uppstart för att identifiera nuläge och behov:

 • identifierar behov, syfte och mål. Vad behöver bli bättre och varför? 
 • titta på vision, mål, strategi, värderingar, kommunikationskultur, budskap, ledarskap och kanaler för att hitta styrkor och svagheter som stöttar eller stjälper behovet.
pic2

3. Kommunikationsstöd

– Skulle det kännas bra att ha någon att bolla kommunikationsfrågor med?

Det är skönt att kunna få stöd från en extern person. Någon som är både mentor, coach, och senior rådgivare. En som kommer utifrån med nya friska ögon och kan hjälpa till med kommunikationen internt. Till exempel:

 • testa nya metoder, få inspiration och våga utveckla kommunikationen
 • regelbundet stöd och bollplank, längre eller kortare period, eller när det kniper
 • hjälp att bli bättre, förädla strategier och aktiviteter, synka med resten av företaget

4. Kommunikationsresurs

– Räcker inte de egna medarbetarnas tid och kompetens till?

Det är mycket som krävs för att den interna kommunikationen ska fungera och låt inte resursbrist vara det som stjälper. Att ta hjälp och förstärka de egna resurserna är ofta en god investering i form av både avlastning och kompetensutveckling. Ta hjälp till exempel vid:

 • arbetstoppar och semestrar
 • stora och krävande projekt
 • komplexa kommunikationsutmaningar
kommunikationsresurs
Kommunikationsutveckling inse

5. Kommunikationsutveckling

– Hållbar intern kommunikation är så mycket mer än en artikel på intranätet då och då.

Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Det ger både bättre ledare och mer engagerade medarbetare. Ta hjälp med att utveckla kommunikationen internt genom att

 • öka kunskapen om kommunikation internt
 • identifiera målgrupper och deras behov
 • utveckla kanalerna till ett sammanhängande system

6. Kommunikationsträning

Vi skulle behöva träna våra kommunikativa förmågor för att lyckas bättre…

Insikten om att det går att träna sina förmågor och att det finns mängder av sätt att träna är ett bra första steg. Kanske räcker det att läsa en bok, diskutera på ett möte eller repetera tidigare kunskaper. Eller så behövs något mer, kanske sätta upp ett utbildningsprogram, göra ett par moduler med fokus på ”Att lyssna”, ”Att hitta rätt kommunikationskanal”, ”Att formulera ett buskap som både når fram och in” osv. Vi tittar tillsammans på vad som skulle kunna göra bäst nytta för att stärka individens, gruppens eller organisationens kommunikativa förmåga. 

kommunikationsstöd
inse kommunikation - intern kommunikation

7. Facilitering och moderering

Att leda och facilitetera ett möte mellan människor är en underskattad kommunikativ förmåga. Det handlar om att förstå sammanhanget i stort, syftet med mötet och det grundläggande ramverket. Men, framför allt handlar det om att kunna bidra med involvering, inlyssnande, bygga röda tråden, energi och förtydliganden. Att facilitera, moderara och leda möten, konferenser, nätverk är en tjänst som har stärkts genom åren och fina betyg visar att det skapat värde.

Kom i kontakt

Boka ett möte

Hör av dig så bokar vi en kopp någonstans nära dig!