Andra har behövt

Referenser

Här ser du några exempel på tillfällen jag har haft i förmånen att inspirera, kommunicera och utbilda med fokus på intern kommunikation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Anders Nilsson, VD Företaget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Anders Nilsson, VD Företaget

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Anders Nilsson, VD Företaget

Utnämningar och uppdrag

Finalist Årets Ledarskapsutvecklare 2013, Tidningen Chef:
”När andra har kroknat fortsätter hon att lägga pusslet och säkerställer att hela bolaget går i rätt riktning. Resultat uppnås genom dialog är hennes devis.”

Här är några exempel på uppdrag där jag fått vara med och bidra till en mer hållbar kommunikation internt.

  • Ansvarig för intern kommunikation i stora förändringsprogram på plats hos uppdragsgivare
  • Kommunikationsträning med ledningsgrupper, medarbetare och projekt
  • Bedömning av kommunikationsflöden internt samt förslag till åtgärder (universitet)
  • Kartläggning och framtagning av interna kommunikationsstrategier och -planer
  • Kommunikationsstöd till HR- och internkommunikationsansvariga
  • Stöd vid implementering av mer effektiv intern kommunikation (nya kanaler, tydliga budskap anpassade till målgruppen)
  • Kartläggning, åtgärdsplan, framtagning av verktyg samt träning i kommunikativt ledarskap