Mer medveten kommunikation

Allt vi gör handlar om kommunikation – en insikt som blir mer och mer tydlig både i arbetslivet och i privata relationer. Fler och fler undersökningar visar samma sak – framgångsrika förändringar ska börja inifrån och kommunikationen är det viktigaste verktyget. Hur den interna kommunikationen fungerar får numera uppmärksamhet som en affärskritisk faktor. Chefer och medarbetare får träning i att kommunicera och det finns en långsiktig strategi och taktik för hur den interna kommunikationen stöttar verksamhetens uppgift.

Men, hur ser våra förutsättningar ur för att kommunicera mer medvetet med varandra? Hur väl känner vi till våra egna kommunikationsmönster, förmågor, motivationsdrivare och hindrare? Ja, kort sagt – hur väl känner vi oss själva. Det är något jag utforskat mer under senare år och numera integrerar i både utbildning och utveckling av att skapa mer medveten kommunikation, mellan människor, både som individer och i en organisation

Och det är det vi menar med hållbar kommunikation internt.

Om Inse kommunikation

Inse Kommunikation startades 2013 med ambitionen att vara en dedikerad partner och leverantör av kommunikationsrelaterade tjänster med fokus på den interna kommunikationen hos individ, grupp och organisation.

Namnet Inse Kommunikation handlar om att beskriva själva förutsättningen för framgångsrik kommunikation: att inse, förstå, komma till insikt om, lära, erkänna för sig själv, se klart. Det summerar också ambitionen för vad Inse Kommunikation ska bidra med i uppdrag och samarbeten.

Certifieringar och samarbeten som stärker förmågan att bidra

Prosci – en av de mest etablerade metoderna för att driva framgånsrik förändringsledning.

Search Inside Yourself – utbildning som utvecklades på Google i samarbete med erkända forskare och experter på
neurovetenskap, emotionell intelligens och mindfulness med syfte att träna upp sina
emotionella förmågor för öka sin förmåga att leda sig själv och andra
.

Klustret Ekskäret – en community för människor och organisationer som delar ambitionen att bidra och skapa ett hållbart och mer medvetet samhälle.

Om sofie

Kom i kontakt

Boka ett möte

Hör av dig så bokar vi en kopp någonstans nära dig!