Utbildning

Personligt ledarskap ”Search Inside Yourself”

Om utbildningen:

Led dig själv och andra genom att träna upp dina emotionella förmågor
Att navigera i dagens föränderliga VUCA-värld kräver en ny nivå av självledarskap, både hos formella ledare och enskilda medarbetare och individer.

Jag kan nu erbjuda ett 2-dagarsprogram som innehåller alla byggstenar för att utveckla det personliga ledarskapet, både för formella ledare och dig som leder dig själv, projektteam eller andra slags grupper på arbete eller fritid.

Många leder idag sina medarbetare på distans utan att ha förberett sig för vad det innebär. Allt fler ska leda och organisera sitt arbete
mer självständigt då de vanliga strukturerna har bytt form.

Utmärkande för organisationer med högt självledarskap är att medarbetarna uppnår sina mål, bidrar till innovation och utveckling och dessutom presterar på ett mer hållbart sätt. De har lärt sig att hantera den föränderliga världen, hitta verktyg för att bygga resiliens och hantera stress. Och inte minst att bry sig om sitt eget och andras välbefinnande.

Många väljer utbildningen Search Inside Yourself för att den har en stark koppling till forskning och kombinerar kunskaper hämtade från neurovetenskap, insikter och övningar från mindfulness och lyfter de förmågor som bäst stärker vår emotionella intelligens. På kort tid får deltagarna tillräckligt mycket kunskap och övning för att uppleva verkligt resultat, där några av de viktigaste behållningarna är:
• utvecklad förmåga att leda sig själv
• minskad stress och upplevelse av ökat välbefinnande
• förbättrad kommunikation och samarbete
• ökad tillgång till kreativitet och innovation

Search Inside Yourself skapades och utvecklades på Google av framträdande experter på neurovetenskap, emotionell intelligens och mindfulness. Sedan 2012 förvaltas programmet av Search Inside Yourself Leadership Institute som ansvarar för den årslånga utbildningen av certifierade lärare säkerställs löpande programmets aktualitet. Nu senast har det tillkommit en fristående modul om resiliens som också kan hållas på svenska.

Praktiskt: kursen kan göras både på plats och digitalt och kan fördelas på två heldagar, fyra halvdagar eller sex 2,5-timmes-tillfällen.
Antal deltagare: < 20 personer
Co-teacher: Britta Bylander, certifierad SIY-teacher

Skicka en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss med mer information om utbildningen.