Här ser du exempel på några av de tjänster som många efterfrågar för att stärka sin kommunikation internt. Har du andra behov så tittar vi på vad det skulle kunna innebära, oftast börjar det med ett samtal över en kopp kaffe..!

1. Kartläggning av hur det ser ut och vad som behövs
2. Kommunikationsstöd
3. Kommunikationsresurs
4. Kommunikationsutveckling
5. Kommunikationsträning

1. Kartläggning

– Något behöver göras för att förbättra kommunikationen internt, men vad?

Börja med en kartläggning av nuläget. Hitta utmaningar och förutsättningar. Då blir det tydligt vad som ska göras. Ta hjälp av mig, det är en bra investering. Här är några exempel på vad vi gör:

 • identifierar behov, utmaningar och syfte. Gör det enklare att prioritera rätt aktiviteter.
 • tittar på vision, mål, strategi och aktiviteter
 • pratar kommunikationskultur, budskap, ledarskap och kanaler

BALANS OCH FLÖDE MELLAN DET EXTERNA OCH DET INTERNA GER RESULTAT

Alla är inte specialister på allt. Ta hjälp så blir det roligare och bättre!

2. Kommunikationsstöd

– Skulle det kännas bra att ha någon att bolla kommunikationsfrågor med?

Det är skönt att kunna få stöd från en extern person. Någon som är både mentor, coach, och senior rådgivare. En som kommer utifrån med nya friska ögon och kan hjälpa till med kommunikationen internt. Till exempel:

 • testa nya metoder, få inspiration och våga utveckla kommunikationen
 • regelbundet stöd och bollplank, längre eller kortare period, eller när det kniper
 • hjälp att bli bättre, förädla strategier och aktiviteter, synka med resten av företaget

3. Kommunikationsresurs

– Räcker inte de egna medarbetarnas tid och kompetens till?

Det är mycket som krävs för att den interna kommunikationen ska fungera och låt inte resursbrist vara det som stjälper. Att ta hjälp och förstärka de egna resurserna är ofta en god investering i form av både avlastning och kompetensutveckling. Ta hjälp till exempel vid:

 • arbetstoppar och semestrar
 • stora och krävande projekt
 • komplexa kommunikationsutmaningar

Ibland är det mycket, ibland lite. Ta hjälp för att få bra flöde året runt!

Stort avstånd mellan toppen och rötterna? Ta hjälp för att krympa det!

4. Kommunikationsutveckling

– Hållbar intern kommunikation är så mycket mer än en artikel på intranätet då och då.

Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Det ger både bättre ledare och mer engagerade medarbetare. Ta hjälp med att utveckla kommunikationen internt genom att

 • öka kunskapen om kommunikation internt
 • identifiera målgrupper och deras behov
 • utveckla kanalerna till ett sammanhängande system

5. Kommunikationsträning

– Om man tränar blir man bättre. Särskilt om man har en PT!

En vältränad kommunikatör upplevs som tydlig, trovärdig och tillgänglig. Några av de viktigaste förutsättningarna för att bidra till en hållbar verksamhet med engagerade medarbetare. Ta hjälp med din träning för att

 • testa budskap och argumentation
 • hitta retorik som bidrar till dialog
 • få feed back på innehåll och upplägg

Tillsammans skapar vi resultat genom hållbar kommunikation internt